Her finner du noen av de vanligste spørsmålene vi ofte får, og svarene på dem.
Har du spørsmål som ikke er listet opp her, kontakt oss på post@memblin.no, eller med skjemaet nederst på siden.

 

Jeg skal sende faktura til RMLS, Radon Membran og Linoleumservice AS . Er det noe jeg må huske på?
– Ja, vi har byttet vårt økonomisystem, og ber dere sende faktura til vår nye fakturamottak adresse.
– Vi kan ta imot faktura på EHF. Org.nr: 915719198.
– Sender du faktura på mail, benytt følgende mailadresse: 915719198@autoinvoice.no
– Eventuelle andre henvendelser og betalingspåminnelser sendes til: post@memblin.no
– Vi kan motta elektronisk faktura til adresse 57891571919801 (Visma AutoInvoice)

Hvordan skal fakturaene merkes?
– Fakturaene skal merkes med bestillers fulle navn og prosjekt nummer.
– Forfall skal være satt til minimum 30 dager.
– Faktura dato skal være som avtalt, eller den siste i måneden.

Hva skal fakturaen inneholde ved a-konto fakturering?​
– Ved a-konto fakturering skal fakturaene inneholde kontraktsum.
– Hva som er fakturert så langt i prosjektet.
– Hva fakturabeløpet er.
– Det skal legges ved en betalingsplan.

Jeg skal fakturere RMLS for timearbeider?
– Faktura skal sendes fortløpende for foregående ukes arbeider.
– Som entreprenør krever RMLS at fakturaen skal inneholde timelister signert av ansvarlig person hos RMLS .

Jeg skal fakturere varer jeg har brukt i arbeid for RMLS?
-Fakturaen skal inneholde usladdet originalt vedlegg fra vareleverandør.
– Eventuelt påslag på varer skal tydelig fremkomme på fakturaen.

Hva er kontonummeret til RMLS?
– Vårt kontonummer er:

 

Kontakt oss gjerne i dette skjemaet ved eventuelle spørsmål.

Vennligst fyll ut skjemaet og vi vil komme tilbake til deg asap!

Tlf: 47166982